NÁVOD K ZÍSKÁNÍ TURISTICKÉHO VÍZA DO BĚLORUSKA

Pokud máte zájem navštívit Bělorusko a jste zmatení z procedury získání víza, buďte v klidu! Tyto stránky poskytují návod, jak získat běloruské turistické vízum. Shromáždili jsme zde nejužitečnější a nejvíce relevantní informace. Zaručujeme, že s námi se v čase ani prostoru neztratíte.
Vítejte v Bělorusku!
Bezvízová turistická kampaň "Go Europe! Go Belarus!"

TYPY VÍZ

Tranzitní vízum

B

 • platné do jednoho roku na dobu 48 hodin za jeden průjezd
 • opravňuje k jednomu, dvěma či více tranzitním průjezdům přes území Běloruska
 • vyžaduje vízum cílové země (pokud je k návštěvě nutné)
 1. není-li vízum cílové země nutné, mohou být požadovány další dokumenty (jízdenky či letenky nebo potvrzení rezervace ubytování)

Krátkodobé vízum

C

 • krátkodobé vízum
 • umožňuje pobyt v Bělorusku na dobu do 90 dnů
 • může být jednovstupní, dvouvstupní nebo vícevstupní
 • nejvhodnější pro turistické účely a soukromé návštěvy
  1. vízum pro turistické účely opravňuje k pobytu v Bělorusku do 30 dnů a umožňuje pouze jeden nebo dva vstupy
 • vydává se také k obchodním, studijním, náboženským či humanitárním účelům, účasti na sportovních nebo kulturních akcích, návštěvě místa pohřbení příbuzných, k účelům žurnalistiky či zaměstnání

Dlouhodobé vízum

D

 • platné po dobu jednoho roku
 • opravňuje k pobytu v Bělorusku až po dobu 90 dní ročně
 • umožňuje více vstupů
 • vydává se k obchodním, studijním, náboženským či humanitárním účelům, účasti na sportovních nebo kulturních akcích, návštěvě místa pohřbení příbuzných, účelům žurnalistiky či zaměstnání

DOKUMENTY

Žádost o vízum

 • vyplněná žádost o vízum
  1. žádost se vyplňuje v angličtině, ruštině, běloruštině, nebo v jazyce země, v níž sídlí velvyslanectví, kde o vízum žádáte
 • podpis
  1. za nezletilé osoby žádost podepíše jejich zákonný zástupce

Platný cestovní pas

 • pas musí mít nejméně 2 volné stránky
 • obsahovat fotografii držitele
 • doba platnosti pasu musí alespoň o 90 dní překračovat dobu plánovaného odjezdu z území Běloruska

Fotografie

 • jedna průkazová fotografie:
  1. rozměry 35x45 mm
  2. foto celé tváře
  3. na bílém pozadí
  4. ve vysokém rozlišení
  5. nesmí být starší než 6 měsíců

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

 • smlouva o cestovním pojištění uzavřená s pojišťovnou "Belgosstrakh" nebo "Beleximgarant"
 • nebo smlouva o cestovním pojištění uzavřená s cizí pojišťovnou:
  1. na této smlouvě musí být uveden název pojišťovny, její adresa, telefonní kontakt a celé jméno klienta
  2. pojištění musí platit na území Běloruské republiky
  3. musí platit po celou dobu pobytu v Bělorusku
  4. limit pokrývaných léčebných výloh musí činit nejméně 10 000 EUR

PODPŮRNÉ DOKUMENTY

Vízum pro turistické účely umožňuje jeden vstup a pobyt po dobu do 30 dnů.
Vízum pro soukromé účely umožňuje jeden, dva nebo více vstupů a pobyt po dobu do 90 dnů.

pro turistické účely

 • originál žádosti běloruské cestovní kanceláře, subjektu agroturistiky, lázeňské nebo ozdravné

pro soukromé účely

 • originál pozvání vydaného Oddělením občanství a migrace Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky
 • originál dokumentu, potvrzujícího vlastnictví nemovitosti v Bělorusku
 • dokumenty potvrzující důvod návštěvy, tj. rodinné, zdravotní nebo právní záležitosti, například:
  1. oficiální sdělení o vážném onemocnění nebo úmrtí blízkého příbuzného nebo chotě
  2. pozvání běloruského zdravotnického zařízení nebo smlouva o poskytnutí zdravotní péče s takovým zařízením
  3. soudní předvolání

ŽÁDOST O VÍZUM

Před podáním žádosti se vždy obraťte na velvyslanectví pro konkrétní informace.

LETIŠTĚ

Občané 80 států mohou navštívit Bělorusko bez víza na dobu do 5 dnů, pokud na území země vstoupí a opustí ho přes Mezinárodní letiště Minsk.


ZÍSKÁNÍ VÍZA NA LETIŠTI

Cizí státní občané, kteří přicestují přes Mezinárodní letiště Minsk, mimo letů z Ruské federace, mohou získat vízum na letišti.