Wiza Turystyczna Na Białoruś - Przewodnik

Jeśli chcą Państwo odwiedzić Białoruś, ale przeraża Państwa proces wizowy – nie panikujmy! Na naszej stronie prezentujemy szczegółowy przewodnik, przedstawiający proces uzyskiwania białoruskiej wizy turystycznej. Zebraliśmy w nim najbardziej pożyteczne i istotne informacje na ten temat. Gwarantujemy: z nami nie zgubią się Państwo w czasie czy przestrzeni.
Serdecznie zapraszamy na Białoruś!
Kampania na rzecz ruchu bezwizowego "Go Europe! Go Belarus!"

TYPY WIZ

Wiza tranzytowa

B

 • ważna przez okres do jednego roku, pozwala na pobyt nie dłuższy niż 48 godzin, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi
 • pozwala na pojedynczy, podwójny lub wielokrotny tranzyt przez terytorium Białorusi
 • wymaga potwierdzenia prawa wjazdu do państwa docelowego (w razie potrzeby)
 1. mogą być wymagane dodatkowe dokumenty (bilety na pociąg, autobus lub samolot, rezerwacja hotelowa)

Wiza krótkoterminowa

C

 • ważna przez okres do 90 dni
 • pozwala na pobyt na terenie Białorusi do 90 dni
 • pozwala na pojedynczy, podwójny lub wielokrotny wjazd
 • najbardziej wygodna dla turystów i prywatnych odwiedzin
  1. wiza wydana dla celów turystycznych pozwala na max. 30 dni pobytu i jest ograniczona jednym czy dwoma wjazdami
 • może być wydana również w celach biznesowych, naukowych, religijnych i humanistycznych; w celu uczestnictwa w wydarzeniach sportowych; w przypadku odwiedzin grobów; na potrzeby pracy dziennikarskiej i zatrudnienia

Wiza długoterminowa

D

 • ważna przez okres do jednego roku
 • pozwala na pobyt na terenie Białorusi do 90 dni na rok
 • pozwala na wielokrotny wjazd
 • wydawana jest w celach biznesowych, naukowych, religijnych i humanistycznych; w celu uczestnictwa w wydarzeniach sportowych; w przypadku odwiedzin grobów; na potrzeby pracy dziennikarskiej i zatrudnienia

DOKUMENTY

Wniosek wizowy

 • należy wypełnić wniosek wizowy
  1. odpowiadać na pytania we wniosku można w języku angielskim, rosyjskim, białoruskim czy w państwowym języku kraju, w którym znajduje się placówka dyplomatyczna
 • i następnie go podpisać
  1. wniosek wizowy osoby niepełnoletniej musi być podpisany przez jej prawnego opiekuna

Paszport

 • lub inny dokument uprawniający do podróży
 • dokument musi:
  1. koniecznie zawierać co najmniej 2 czyste strony
  2. zawierać zdjęcie wnioskodawcy
  3. być ważny co najmniej 3 miesiące po upłynięciu okresu ważności wizy

Zdjęcie

 • wymagane jest jedno zdjęcie:
  1. wymiary 35x45 mm
  2. cała twarz (70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz)
  3. na jednolitym jasnym tle
  4. wysokiej jakości
  5. nie starsze niż 6 miesięcy

Ubezpieczenie zdrowotne

 • wymagana jest umowa ubezpieczenia zdrowotnego zawarta z kompanią "Belgosstrakh" lub "Beleximgarant"
 • lub umowa ubezpieczenia zdrowotnego zawarta z dowolną ubezpieczeniową firmą zagraniczną. Umowa musi:
  1. zawierać nazwę zagranicznej firmy ubezpieczeniowej, adres siedziby i jej kontakt telefoniczny, oraz imię i nazwisko, imię odojcowskie (jeżeli jest) osoby podpisującej umowę
  2. być ważna na terytorium Republiki Białoruś
  3. być ważna przez cały okres pobytu
  4. mieć określoną sumę ubezpieczenia w wysokości nie mniej niż €10,000

DOKUMENTY WSPOMAGAJĄCE UZYSKANIE WIZY

Wiza turystyczna pozwala na pojedynczy wjazd i pobyt przez okres do 30 dni.
Wiza w celu prywatnych odwiedzin pozwala na pojedynczy, podwójny lub wielokrotny wjazd i pobyt przez okres do 90 dni.

dla wizyt turystycznych:

 • list poparcia wizowego od białoruskiej firmy turystycznej, ośrodka agroturystycznego, zakładu opieki zdrowotnej lub sanatorium

dla wizyt prywatnych

 • oryginał zaproszenia załatwionego przez Wydział ds. Obywatelstwa i Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruś
 • oryginał dokumentu, potwierdzający prawo własności nieruchomości na Białorusi
 • dokumenty potwierdzające cel podróży, w tym sprawy rodzinne, medyczne lub sądowe, takie jak:
  1. oficjalne potwierdzenie poważnej choroby lub śmierci bliskiego krewnego lub małżonka
  2. list poparcia wizowego od białoruskiego zakładu opieki zdrowotnej lub umowa o świadczenie usług medycznych od białoruskiego zakładu opieki zdrowotnej
  3. wezwanie sądowe

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Przed złożeniem wniosku wizowego zawsze warto sprawdzić szczegóły pracy konkretnej placówki dyplomatycznej, do której Państwo się zgłaszają.

LOTNISKO

Obywatele 80 krajów mogą odwiedzić Białoruś bez wizy na okres nie dłuższy niż 5 dni przy warunku podróży przez Lotnisko Narodowe „Minsk”


Cudzoziemcy, przylatujące do portu lotniczego "Minsk" ze wszystkich kierunków, oprócz lotów z Federacji Rosyjskiej, mogą uzyskać białoruską wizę na lotnisku.