Guide För Turistvisum Till Vitryssland

Om Ni är intresserad av att besöka Vitryssland men förvirrad av viseringsförfarandena – Ingen panik! Denna hemsida ger en guide om hur att steg för steg erhålla ett vitryskt turistvisum. Här har vi inkluderat den mest användbara och relevanta informationen. Vi garanterar att Ni inte kommer förlora Er varken i rum eller tid.
Välkommen till Vitryssland!
Visumfri resekampanj "Go Europe! Go Belarus!"

TYPER AV VISUM

Genomresevisum

B

 • giltig upp till ett år med ett 48-timmar långt besök per genomresa
 • tillåter en enkel, tvåfaldig eller mångfaldig genomresa genom Vitrysslands territorium
 • kräver bekräftelse genom destinationslandets visum (vid behov)
 1. ytterligare handlingar (tåg, buss eller flygbiljetter eller bokningsbekräftelse för boende) kan krävas

Korttidsvisum

C

 • giltig upp till 90 dagar
 • tillåter ett besök i Vitryssland på upp till 90 dagar
 • tillåter ett enkelt, tvåfaldigt eller mångfaldigt inträde
 • mest lämpligt för turist- och privata besök
  1. visum för turistsyften tillåter ett besök i Vitryssland på upp till 30 dagar och tillåter endast ett enkelt eller tvåfaldigt inträde
 • utfärdas också för affärsrörelse, studier, religiösa eller humanitära syften; deltagande i sport eller kulturella evenemang; besök av begravningsplatser; journalism och anställning

Långtidsvisum

D

 • giltig upp till ett år
 • tillåter ett besök i Vitryssland på upp till 90 dagar per år
 • tillåter mångfaldiga inträden
 • utfärdas också för affärsrelaterade, privata, religiösa eller humanitära syften; deltagande i sport eller kulturella evenemang; besök av begravningsplatser; journalism och anställning

HANDLINGAR

Ansökningsformulär

 • fyll i ansökningsformuläret
  1. fyll i det på engelska/ryska/vitryska eller på det officiella språket i en ambassads värdland
 • underteckna det
  1. ansökningsformuläret för minderåriga undertecknas av dennes rättsliga företrädare

Pass

 • eller annan giltig resehandling
 • handlingen måste:
  1. ha åtminstone två tomma sidor
  2. innehålla innehavarens fotografi
  3. vara giltigt för åtminstone 90 dagar efter ägarens avresedatum

Fotografi

 • ett fotografi:
  1. storlek 35x45 mm
  2. hela ansiktet (utgör 70-80 procent av bilden vertikalt)
  3. mot en jämnt belyst bakgrund
  4. hög bildupplösning
  5. inte äldre än 6 månader

Sjukförsäkring

 • sjukförsäkringsavtal som ingåtts med RUE "Belgosstrakh" eller "Beleximgarant"
 • eller sjukförsäkringsavtal som ingåtts med vilket som helst utländskt försäkringsbolag. Försäkringen måste:
  1. innehålla namnet på det utländska försäkringsbolaget; dess ort och telefonnummer; resenärens efternamn, förnamn, mellannamn
  2. vara giltigt på Vitrysslands territorium
  3. vara giltigt under besöksperioden
  4. tillhandahålla en skadeförsäkring på minst 10,000 euro

STYRKANDE HANDLINGAR

Visum för turistbesök tillåter ett enkelt inträde och ett besök på upp till 30 dagar.
Visum för privata besök tillåter ett enkelt, tvåfaldigt eller flerfaldigt inträde och ett besök på upp till 90 dagar.

För turistbesök

 • ansökan i original till ett vitryskt turistbolag, ett lantligt turistbolag, ett behandlingscenter eller en hälsoförbättrande organisation
 • med ett föregående avtal från en konsul kan ett visum utfärdas grundat på:
 1. en faxad eller skannad kopia av ansökningen i original
 2. en faxad eller skannad bokningsbekräftelse för bostad som tillåter ett besök på upp till 10 dagar

För privata besök

 • handlingar som bekräftar besökets syfte, d.v.s. familje-, medicinska eller rättsliga angelägenheter
 • en ansökan i original av en vitrysk medborgare som lämnas in till den lokala Medborgarskaps- och migrationsmyndigheten
  1. ansökan handläggs normalt inom 10 dagar, men det kan också ta upp till en månad
 • med ett föregående avtal från en konsul kan medborgare av migrationssäkra stater få visum utfärdade på upp till 30 dagar utan styrkande handlingar
 • med ett föregående avtal från en konsul kan visum utfärdas grundade på en ansökan av en vitrysk medborgare vars namnteckning intygas av en vitrysk konsulärtjänsteman eller en notarius publicus i Vitryssland
  1. ansökan av en vitrysk medborgare är endast giltig upp till 90 dagar efter styrkande av notarius publicus

ANSÖKNING

Innan Ni ansöker, vad god och kontrollera med Er ambassad för särskild information.

FLYGPLATS

Utländska medborgare som anländer till den nationella flygplatsen "Minsk", med undantag från flyg från Ryssland, kan erhålla visumet på flygplatsen.